2019-01-24     Felicji, Roberta, Sławy     "Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości" - Leopold Staff    


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Przewodniczący: Marcin Patla

Z – ca przewodniczącego: Kinga Janik

Członkowie:

Gabriela Firlit

Patrycja Trybus

Patrycja Pawlik

Oliwia Firlit

Oliwia Mikuła

Julia Ćwiklik

Krystian Knapik

Wiktor Szczygieł

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

p. Anna Sarnecka, 

p. Aneta Niemaszyk

 

 

Samorząd Uczniowski prowadzi całoroczną akcję zbiórki makulatury, aluminium i plastikowych zakrętek. Zachęcamy wszystkich uczniów do aktywnego wsparcia tego przedsięwzięcia.

 


               

 

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

 

1.   Szczęśliwy numerek zawiera liczby od 1 do 19, które odpowiadają przypisanemu numerowi w dzienniku lekcyjnym.

 

2. Liczba raz wylosowana, nie będzie brała udziału w dalszych losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka.

 

3.   Szczęśliwy numerek zwalnia z:

        ·       niezapowiedzianych kartkówek,

        ·       niezapowiedzianych odpowiedzi.

 

Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:

        ·       zaplanowanych sprawdzianów,

        ·       zaplanowanych kartkówek,

        ·       zaplanowanego pytania,

        ·       bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek.

4.  Szczęśliwy numerek będzie losowany codziennie przed 800, przez członków Samorządu Uczniowskiego, a następnie wywieszany na tablicy.

 

5. W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich zarówno na lekcjach jak i na przerwach, nie może skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi.

 

6.  Szczęśliwy numerek obowiązuje od października 2016 r., aż do odwołania.

 

 

Wróżby Andrzejkowe przygotowane przez członków Samorządu Uczniowskiego.

Odwiedzin :