2018-05-25     Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny     "Przyjaźń wypływa z wielu źródeł, z których największym jest szacunek". Daniel Defoe    

Na placu zabaw...

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedzin :