2019-01-24     Felicji, Roberta, Sławy     "Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości" - Leopold Staff    

 

Przedszkole mieści się w budynku Szkoły Podstawowej, jest dwuoddziałowe przeznaczone dla dzieci w wieku 3- 6 lat; czynne od 7:00 do 15:00. Posiada dobrze wyposażoną bazę lokalową (sala zabaw, jadalnia, zaplecze sanitarne i gospodarcze) oraz piękny, ekologiczny plac zabaw.

 

 

O WYSOKIEJ JAKOŚCI PRZEDSZKOLA ŚWIADCZY:

1.      Wybór dobrego programu.

2.      Baza przedszkola- budynek, wyposażenie, zaplecze dydaktyczne.

3.      Wykształcony personel- umiejętnie wykorzystujący wiedzę, ciągle doskonalący się.

4.      Dobra współpraca z rodzicami oraz miła atmosfera w placówce.

5.      Promowanie pracy przedszkola w środowisku.

 

 

NASZ KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

1.      Pogórzańskie Atrakcje Naukowe

2.      Andrzejki

3.      Mikołajki

4.      Wigilia- kolędowanie, łamanie się opłatkiem

5.      Dzień Babci i Dziadka

6.      Bal karnawałowy

7.      Dzień Rodziny

8.      Pożegnanie starszaków

 

 

DZIENNY ROZKŁAD          (7.00 - 15.00)

 

Praca indywidualna

Ćwiczenia artykulacyjne

Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela

Ćwiczenia poranne

Czynności higieniczne

Śniadanie

Czynności organizacyjne

Zajęcia dydaktyczne

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela

Zajęcia dydaktyczne

Czynności organizacyjne i samoobsługowe

Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy w ogrodzie

Czynności organizacyjne i higieniczne

Obiad

Czynności higieniczne i porządkowe

Słuchanie bajek

Zabawy dydaktyczne

Zabawy ruchowe w sali kierowane przez nauczyciela

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym

Czynności organizacyjne i samoobsługowe

Czynności porządkowe

 

 

Plan dnia może ulec modyfikacji ze względu na potrzeby i zainteresowania dzieci

Odwiedzin :