2019-01-24     Felicji, Roberta, Sławy     "Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości" - Leopold Staff    

Uczniem być – to ważna sprawa

Pasowanie na ucznia to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego pierwszoklasisty. W naszej placówce w bieżącym roku szkolnym ta wspaniała uroczystość miała miejsce dnia 13 października. Wzięli w niej udział: Pani Dyrektor Krystyna Kaleta, nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice, społeczność uczniowska oraz dzieci przedszkolne.

Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejsze momenty uroczystości – ślubowanie i pasowanie na ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować program artystyczny. Wykazali się umiejętnością recytacji wierszy i pięknym śpiewem piosenek. Utwory zaprezentowane przez dzieci tematycznie związane były z obowiązkami ucznia, bezpieczną zabawą, kulturalnym zachowaniem, radością uczenia się i poznawania świata. Rodzice dumni ze swoich pociech nie szczędzili im gromkich braw.

W dalszej kolejności pierwszoklasiści ślubowali kochać Ojczyznę, być dobrym uczniem, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wszystkich pierwszaków życząc im samych sukcesów w długiej karierze szkolnej.

Tradycyjnie najmilszą chwilą dla dzieci było wręczenie pamiątkowych dyplomów, legitymacji szkolnych oraz upominków ufundowanych przez Radę Rodziców (teczki ucznia i słowniki ortograficzne). Wiele emocji towarzyszyło też wspólnym zdjęciom. Uroczystość została zakończona słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców uczniów klasy pierwszej.

Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką, aby nasza placówka była dla nich miejscem, gdzie będą chętnie przebywać, znajdą nowe przyjaźnie, rozwiną swoje zdolności i zainteresowania. 

Dzień Edukacji Narodowej to doskonały moment, by docenić codzienne zaangażowanie nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, przedszkola. Członkowie Samorządu Uczniowskiego podziękowali za trud i okazane serce życzeniami i symbolicznym kwiatkiem. Tego dnia nie brakowało emocji i serdeczności. Podczas uroczystości wręczono również Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia nauczycieli, pracowników szkoły i przedszkola.

 

Odwiedzin :