2018-05-25     Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny     "Przyjaźń wypływa z wielu źródeł, z których największym jest szacunek". Daniel Defoe    

1-2 listopada

 

Wyjątkowe dni w roku.

Dni, w których wspominamy tych, których już nie ma wśród nas.

Wspominamy byłych nauczycieli, księży, pracowników szkoły. Myślami jesteśmy z uczniami, którzy odeszli zbyt wcześnie. Nie brakuje wspomnień o tych, którzy zginęli podczas walki z wrogiem.

Wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli odwiedzają cmentarz. Zapalają znicze na grobach zmarłych związanych z naszą szkołą. Następnie w kaplicy cmentarnej wszyscy uczestniczą w nabożeństwie żałobnym prowadzonym przez księdza proboszcza Czesława Kaputa.

Znicze przygotowała klasa druga z wychowawcą Lidią Klag.

Odwiedzin :