2019-01-24     Felicji, Roberta, Sławy     "Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości" - Leopold Staff    

Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

„Kiedy myślę, Ojczyzna…”

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do współzawodnictwa w konkursie recytatorskim poezji patriotycznej, który zorganizowała biblioteka szkolna. Wzięło w nim udział 9 uczennic z klas IV i V. Przed komisją złożoną z pań: K. Kalety, Z. Rzący i A. Niemaszyk recytatorki wygłosiły wybrane przez siebie wiersze. Były to utwory m.in. takich poetów jak: M. Konopnickiej, Wł. Bełzy, T. Kubiaka, A. Słonimskiego, W. Szymborskiej, J. Żuławskiego. Większość uczestniczek zaprezentowała wysoki poziom opanowania tekstu, poprawność i ekspresję wypowiedzi, przygotowała dłuższe utwory. Spośród uczennic dnia 8 listopada komisja wyłoniła 4 najlepsze.

I miejsce –   Julia Ptaszek kl.V  - „Modlitwa za Ojczyznę”      

II miejsce –  Julia Ćwiklik kl.IV „Pieśń o domu”

III miejsce – Aleksandra Olbrych kl.V „ Ojczyzna”

    Edyta Habaj kl.V „Tu wszędzie Polska”

Wyróżnione osoby otrzymały nagrody książkowe i dyplomy, pozostałe uczestniczki (Julia Jagoda kl.IV, Wiktoria Pawlik kl.IV, Oliwia Pawlik kl.IV, Martyna Tempińska kl.IV, Martyna Wojciechowska kl.V) dyplomy.

 

Poza tym wyróżnione uczennice zaprezentowały się podczas akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości dnia 9 listopada w szkole.

 

Odwiedzin :